Verschillende soorten

kanker

Veel voorkomende vormen van kanker

 Voor elke soort kanker geldt, dat er sprake is van een verkeerde celdeling in het lichaam. Er zijn meer dan 100 verschillende soorten kanker, die veelal allemaal een ander verloop kennen. De wijze waarop een behandeling tegen kanker wordt ingezet, is afhankelijk van de soort kanker, de toestand van de patiënt en de mate waarin de kanker zich heeft ontwikkeld.

kanker
kanker

De meest voorkomende vormen van kanker bij volwassenen zijn:

✻ longkanker

✻ borstkanker

✻ huidkanker

✻ prostaatkanker

✻ dikkedarmkanker

Bij kinderen komen onderstaande vormen van kanker het meeste voor:

✻ neuroblastoom

✻ leukemie

✻ niertumor

✻ levertumor

✻ hersentumor

Kinderen  kanker

Kanker wordt niet voor niets een sluipmoordenaar genoemd. In de meeste gevallen krijgt men pas klachten, als er al sprake is van een flinke tumor of zelfs uitzaaiingen. Een vroegtijdige vaststelling van kanker vergroot de levensverwachting enorm, omdat tijdig kan worden gestart met een passende behandeling. Als er sprake is van uitzaaiingen, dan wordt de levensverwachting al snel naar beneden bijgesteld en zal een uitgebreider behandeltraject noodzakelijk zijn.

Bevolkingsonderzoek

Om de meest voorkomende vormen van kanker tijdig in kaart te kunnen brengen, is het bevolkingsonderzoek in het leven geroepen. Hierbij worden mensen in bepaalde leeftijdscategorieën opgeroepen, om zich vrijwillig te laten onderzoeken op borstkanker, baarmoederhalskanker en darmkanker. Omdat deze kankersoorten zich vaak op bepaalde leeftijden manifesteren, is het goed om mensen in die specifieke leeftijdscategorie regelmatig te onderzoeken, om vast te stellen of iemand kanker heeft. Hierdoor kan een eventuele tumor in een vroeg stadium worden vastgesteld en is de kans op overleven een stuk groter. De behandeling die wordt ingezet zal ook minder ingrijpend zijn, aangezien er in de meeste gevallen geen sprake zal zijn van uitzaaiingen. Soms is zelfs een operatie voldoende om het gezwel te verwijderen. Als blijkt dat er in de randen van het verwijderde gebied geen tumorweefsel wordt aangetroffen, is een aanvullende behandeling soms ook niet noodzakelijk.