Steun het KWF kankerfonds

Onderzoek naar kanker

Om kanker te leren begrijpen en doeltreffend te kunnen behandelen, is wetenschappelijk onderzoek nodig. Door gedegen onderzoek te verrichten, is het mogelijk kanker in een steeds eerder stadium vast te stellen. Dit zal de levensverwachting van een patiënt ten goede komen. Doordat kanker vroegtijdig in kaart kan worden gebracht, zal een eventuele behandeling veel minder ingrijpend zijn. Als kanker tijdig wordt ontdekt, zal er in de meeste gevallen nog geen sprake zijn van uitzaaiingen. Hierbij is het, gericht behandelen van de tumor, het uitgangspunt.

Steun het KWF kankerfonds

Wetenschappelijk onderzoek kost enorm veel geld. Om wetenschappelijk onderzoek mogelijk te maken worden vaak lucratieve acties op touw gezet. Omdat het KWF kankerfonds via donateurs geld ontvangt, wordt het mogelijk gemaakt om deze onderzoeken deels te financieren. Door de vele soorten kanker en het tijdrovende, specialistische aspect dat wetenschappelijk onderzoek met zich meebrengt, is het echter nodig om de financiering van de vele onderzoeken via verschillende kanalen bij elkaar te krijgen.

onderzoek
wetenschappelijk onderzoek

Geld voor wetenschappelijk onderzoek

Het KWF kankerfonds ontvangt via donateurs giften, die wetenschappelijk onderzoek mogelijk maken. Daarnaast is de KWF loterij in het leven geroepen. Op deze manier zijn loten te kopen, die door sponsoren worden gefinancierd. Zoals bij elke loterij zijn er prijzen te winnen, maar het overgrote deel van het geld van de loterij komt ten goede aan wetenschappelijk onderzoek. Vrijwilligers, die namens het KWF kankerfonds, bij mensen aanbellen en om een gift vragen ,is al jarenlang een beproefde methode om geld in te zamelen. Het is zelfs mogelijk om een online collectebus aan te maken. Er zijn meerdere initiatieven in het leven geroepen, om het belangrijke werk van het KWF kankerfonds mogelijk te maken. Zo zamelen kinderen soms lege flessen in en laten de opbrengst ten goede komen aan wetenschappelijk onderzoek, maar ook acties op bijvoorbeeld televisie dragen bij aan een mooie opbrengst.