Verslaving is een serieus probleem waar veel mensen mee te maken hebben. Het kan gaan om drugs, alcohol, gokken of andere verslavende middelen of gedragingen. Jong of oud, rijk of arm, iedereen kan in de greep raken van zijn of haar verslaving. Gelukkig bestaat er professionele hulp in de vorm van verslavingszorg. In deze blog lees je alles wat je moet weten over verslavingszorg; wat is het, hoe werkt het en waar kun je terecht voor hulp?

Wat is verslavingszorg?

Verslavingszorg is de professionele hulpverlening bij verslavingsproblematiek. Dit kan variëren van preventie en vroegsignalering tot behandeling en nazorg. Veel verslavingszorginstellingen bieden verschillende vormen van behandeling, afhankelijk van de aard en ernst van de verslaving. Zo kan er bijvoorbeeld gekozen worden voor ambulante behandeling, waarbij je thuis blijft wonen en één of meerdere dagen per week naar de behandelaar gaat, maar er zijn ook klinische behandelingen, waarbij je tijdelijk in een instelling verblijft.

Hoe werkt verslavingszorg?

De behandeling van verslaving is vaak een combinatie van lichamelijke, psychologische en sociale ondersteuning. Zo dienen fysieke klachten die ontstaan zijn door de verslaving eerst behandeld te worden. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan ontwenningsverschijnselen bij alcoholverslaving. Daarnaast is het belangrijk om de onderliggende psychische problemen aan te pakken, zoals depressies, angststoornissen of trauma’s. Dit gebeurt vaak in de vorm van individuele of groepstherapie. Ook wordt aandacht besteed aan het aanleren of onderhouden van sociale vaardigheden, zoals het omgaan met stress en het opbouwen van een sociaal netwerk.

Waar kun je terecht voor verslavingszorg?

In Nederland zijn er veel instellingen en behandelcentra waar je terecht kunt voor verslavingszorg. Deze zijn verspreid over het hele land en bieden verschillende vormen van behandeling. Een goed voorbeeld van een gespecialiseerde instelling voor verslavingszorg is Jellinek. Hier kan iedereen terecht voor hulp bij alle vormen van verslaving.

Belangrijke aspecten binnen de verslavingszorg

Vertrouwen, veiligheid en anonimiteit zijn belangrijke aspecten binnen de verslavingszorg. Mensen die hulp zoeken bij hun verslaving schamen zich vaak of hebben schuldgevoelens. Het is daarom belangrijk dat er sprake is van een veilige en vertrouwelijke omgeving waarin het mogelijk is om open en eerlijk te zijn. Ook is het voor veel mensen belangrijk om hun anonimiteit te kunnen waarborgen, zeker als ze een publiekelijk profiel bekleden. Bij de meeste instellingen wordt daarom zorgvuldig omgegaan met persoonlijke gegevens en wordt er gebruikgemaakt van pseudoniemen.

Verslaving is een probleem waar veel mensen mee te maken hebben. Gelukkig bestaat er professionele hulp in de vorm van verslavingszorg. Deze hulpverlening kan variëren van preventie en nazorg tot behandeling en begeleiding. Afhankelijk van de aard en ernst van de verslaving zijn er verschillende vormen van behandeling mogelijk. Of je nu kiest voor een ambulante behandeling of een klinische behandeling, vertrouwen, veiligheid en anonimiteit zijn belangrijke aspecten. Dit maakt het mogelijk om open en eerlijk te zijn over je verslaving en zo de beste hulp te krijgen.

Bron: connection-sggz.nl